Bảng giá và vị trí các banner quảng cáo

(*) Lưu ý: Trạng thái banner Còn trống có nghĩa là có thể đặt quảng cáo của bạn được, Hết chỗ có nghĩa là banner này đã có người khác đặt

#ID
STT Vị trí Giá (VND/Ngày) Rộng Cao Đặt Chi tiết Trạng thái
1 Top 200000 970 pixel 130 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
2 Footer 100000 970 pixel 130 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
3 Center banner 1 200000 728 pixel 90 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
4 Center banner 2 150000 728 pixel 90 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
5 Right banner 1 200000 300 pixel 300 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
6 Right banner 2 150000 300 pixel 600 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
7 Right banner 3 100000 300 pixel 300 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
8 Right banner 4 80000 300 pixel 300 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
9 Right banner 5 100000 300 pixel 300 pixel Đặt quảng cáo Còn trống
20 Banner dưới môi giới 100000 240 pixel 400 pixel Đặt quảng cáo Còn trống

Vị trí các banner quảng cáo

×

muabangap.vn Ai cũng có thể đăng tin mua, bán, cho thuê, đăng cần vay vốn và đăng sự kiện mở bán bất động sản. Hàng ngày có hàng ngàn tin rao. Các cá nhân, tổ chức tự đăng sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực đời sống miễn phí. Cá nhân có nhu cầu vay vốn, làm thẻ tín dụng có thể đăng trên muabangap.vn để được hưởng các ưu đãi đặc biệt và được tư vấn từ các chuyên viên ngân hàng.